PHP ile metinsel işlemler

<?php

	$metin = "teknoyar'dan metin işlemleri"; 
	$metin1 = "<b>teknoyar'dan metin işlemleri</b>"; 
	$sayi = 123.456; 
	
	$parcala=explode(" ",$metin); // explode("kesilecek yer",değişken); 
	echo $parcala[0]."<br>"; 
	
	echo substr($metin,6)."<br>"; // ilk 6 karekteri okuma 
	echo substr($metin,0,6)."<br>"; // 0. karekterden 6. karektere kadar oku 
	echo substr($metin,-6)."<br>"; // sondaki 6 karekter 
	echo substr($metin,6,-6)."<br>"; // baştan 6. karakterden itibaren sondaki 6 karekter e kadar
	echo str_replace(" ","_",$metin); // istediğimiz bişeyi istediğimiz bişeyle değiştirir str_replace(bul,değiştir,burda) 
	echo strlen($metin)."<br>"; // metnin uzunluğunu sayar. örn: strlen('araba'); 5 gibi.
	echo strtoupper($metin)."<br>"; // hepsi büyük 
	echo strtolower($metin)."<br>"; // hepsi küçük 
	echo ucfirst($metin)."<br>"; // cümlenin ilk harfi büyük 
	echo ucwords($metin)."<br>"; // her kelimenin ilk harfi büyük 
	echo trim($metin)."<br>"; // metnin başında ve sonundaki boşlukları atar. 
	echo Ltrim($metin)."<br>"; // metnin solundaki boşlukları atar 
	echo Rtrim($metin)."<br>"; // metnin sağındaki boşlukları atar 
	echo chr(65)."<br>"; // ASCII'den karektere 
	echo ord("A")."<br>"; // Karekterden ASCII ye 
	echo number_format($sayi,"2",".",",")."<br>"; // number_format(değişken,ondalık basamağı,"ayraç","ondalık ayraç") TL para birimi için geçerlidir.
	echo addslashes($metin)."<br>"; // metin içerisindeki gizli karekterlerin başına slash (/) koyar 
	echo stripslashes($metin)."<br>"; // metin içerisindeki gizli karekterlerin başındaki slashı kaldırır 
	echo htmlspecialchars($metin1)."<br>"; // metinde geçen html etiketlerini; etiket değilde metin olarak algılamasını sağlar.
	echo strip_tags($metin1,'<b>')."<br>"; // tırnak içinde belirlediğimiz html dışındaki tüm html etiketlerini devre dışı bırakır.
	echo Nl2br($metin); // textare'da satırlara <br> ekler.
?>

php ile sayfa içeriğini sıkıştırma

php ile sayfa içeriğini sıkıştırarak sayfanızda yarı yarıya boyut kazanabilirsiniz. kazandığınız bu boyut ile site hızınız daha hızlı yüklenmesini sağlamış olursunuz ve bu da google’n hoşuna gider. google severse sıralamada ise daha öne çeker. aranmalarda kolaylıkla bulunmanızı sağlar ve harcadığınız trafikte de kazanç elde ettirir.
önce bu kodları yazılımınızın her sayfasında dahil olan php kodunun içine yerleştiriniz (fonksiyonlar.php ya da veritabani.php dosyası olabilir)

$gzip_pres = true; 
function gzipKontrol() 
{ 
  $kontrol = str_replace(" ","", 
    strtolower($_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']) 
  ); 
  $kontrol = explode(",", $kontrol); 
  return in_array("gzip", $kontrol); 
} 
function bosluksil($kaynak) 
{ 
  return preg_replace("/\s+/", " ", $kaynak); 
} 
function phpPress($kaynak) 
{ 
  global $gzip_pres; 
  $sayfa_cikti = bosluksil($kaynak); 
  if (!gzipKontrol() || headers_sent() || !$gzip_pres) 
    return $sayfa_cikti; 
  header("Content-Encoding: gzip"); 
  return gzencode($sayfa_cikti); 
}

bu kodu ekledikten sonra sıkıştırmak istediğiniz sayfanın en başına aşağıdaki kodu yapıştırın.

ob_start("phpPress");

tümü bu kadar, bol trafikli günler.