Finding the sum of two numbers with C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace odev1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b;
      string a1, a2;
      Console.Write("First number: ");
      a1 = Console.ReadLine();

      while (true)
      {
        if (int.TryParse(a1, out a))
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.Write("No valid value was entered for the first number. Re-enter: ");
          a1 = Console.ReadLine();
        }
      }

      Console.Write("First number: ");
      a2 = Console.ReadLine();

      while (true)
      {
        if (int.TryParse(a2, out b))
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.Write("No valid value was entered for the second number. Re-enter: ");
          a2 = Console.ReadLine();
        }
      }

      Console.WriteLine("\nFirst number: " + a);
      Console.WriteLine("Second number: " + b);
      Console.WriteLine("Total: " + (a + b));
    }
  }
}

iptables use

We’re using iptables to connect to the terminal, such as whitelisting (especially on your own) that we use to put the ip block on what you don’t want to access your server, or especially those you want to access.

Briefly;

// to list blocked IPs;
iptables -L INPUT -v -n

// to delete (remove block) the blocked IP;
iptables -D INPUT -s x.x.x.x -j DROP

// To add (make reliable) the IP addresses to the whitelist;
// INPUT: to inputs, OUTPUT: to outputs
iptables -A INPUT -s x.x.x.x -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s x.x.x.x -j ACCEPT

iptables use

We’re using iptables to connect to the terminal, such as whitelisting (especially on your own) that we use to put the ip block on what you don’t want to access your server, or especially those you want to access.

Briefly;

// to list blocked IPs;
iptables -L INPUT -v -n

// to delete (remove block) the blocked IP;
iptables -D INPUT -s x.x.x.x -j DROP

// To add (make reliable) the IP addresses to the whitelist;
// INPUT: to inputs, OUTPUT: to outputs
iptables -A INPUT -s x.x.x.x -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s x.x.x.x -j ACCEPT

C# Sayı tahmin oyunu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random rastgele = new Random();
      int sayi = rastgele.Next(100);
      int sayac = 1;
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Tahmin girin: ");
        int tahmin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        if (tahmin > sayi)
        {
          Console.WriteLine("Tahminin büyük");
        }
        else if (tahmin < sayi)
        {
          Console.WriteLine("Tahmin küçük");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Tebrikler, {0} tahminde bildin.", sayac);
          break;
        }
        sayac++;
      }
    }
  }
}

C# Not Harfi Bulma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        byte not;
        Console.Write("Not Girin: ");
        string notal = Console.ReadLine();
        if (byte.TryParse(notal, out not))
        {
          if ((not >= 0) && (not <= 100))
          {
            if (not >= 90)
            {
              Console.WriteLine("Not: A1");
            }
            else if ((not >= 80) && (not <= 89))
            {
              Console.WriteLine("Not: A2");
            }
            else if ((not >= 75) && (not <= 79))
            {
              Console.WriteLine("Not: B1");
            }
            else if ((not >= 70) && (not <= 74))
            {
              Console.WriteLine("Not: B2");
            }
            else if ((not >= 65) && (not <= 69))
            {
              Console.WriteLine("Not: C1");
            }
            else if ((not >= 60) && (not <= 64))
            {
              Console.WriteLine("Not: C2");
            }
            else if ((not >= 55) && (not <= 59))
            {
              Console.WriteLine("Not: D1");
            }
            else if ((not >= 50) && (not <= 54))
            {
              Console.WriteLine("Not: D2");
            }
            else if ((not >= 40) && (not <= 49))
            {
              Console.WriteLine("Not: E");
            }
            else if ((not >= 0) && (not <= 39))
            {
              Console.WriteLine("Not: F1");
            }
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("\nNotlar 0-100 aralığında olmalıdır.\nTekrar girin: ");
            continue;
          }

          Console.WriteLine("\nDevam etmek istiyor musunuz? (E/H)");
          string devam = Console.ReadLine();
          if ((devam == "E") || (devam == "e"))
          {
            Console.Write("\n");
            continue;
          }
          else
          {
            break;
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Notlar 0-100 aralığında olmalıdır.\n");
          
        }
      }

    }
  }
}

C# ile iki sayının toplamını alma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace odev1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b;
      string a1, a2;
      Console.Write("İlk sayıyı girin: ");
      a1 = Console.ReadLine();

      while (true)
      {
        if (int.TryParse(a1, out a))
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.Write("İlk sayı için geçerli değer girilmedi. Tekrar girin: ");
          a1 = Console.ReadLine();
        }
      }

      Console.Write("İkinci sayıyı girin: ");
      a2 = Console.ReadLine();

      while (true)
      {
        if (int.TryParse(a2, out b))
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.Write("İkinci sayı için geçerli değer girilmedi. Tekrar girin: ");
          a2 = Console.ReadLine();
        }
      }

      Console.WriteLine("\nİlk sayı: " + a);
      Console.WriteLine("İkinci sayı: " + b);
      Console.WriteLine("Toplamı: " + (a + b));
    }
  }
}

C# dairenin alan ve çevresini hesaplama

C# ile kullanıcıdan yarıçapı isteyip dairenin alan ve çevresini hesaplatma formülü

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace deneme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // PI'yi sabitle
      const double PI = 3.14;
      double yaricapi, alan, cevre;
      Console.Write("Dairenin yarı çapını giriniz:");

      // kullanıcıdan yarıçapı iste
      yaricapi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      // alanı hesapla
      alan = PI * yaricapi * yaricapi;

      // çevreyi hesapla
      cevre = 2 * PI * yaricapi;

      // sonuçları ekrana yazdır
      Console.WriteLine("Alan: " + alan);
      Console.WriteLine("Çevre: " + cevre);
    }
  }
}

Terminalden (SSH) tüm veritabanlarını (MySQL) onarmak

mysqlcheck – -all-databases -r #repair
mysqlcheck – -all-databases -a #analyze
mysqlcheck – -all-databases -o #optimize

bu kodları terminalde (putty üzerinden ssh’de) sırasıyla uyguladığınız zaman (buradan kopyala yapıştır yapınca sırasıyla işleme sokar) sunucunuzdaki çözülebilmeye yüzü olan tüm veritabanlarını işleme sokar ve tamamen patlamadıysa eğer veritabanınızı onarma işlemine sokar, bol şanslar.