C# Sayı tahmin oyunu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random rastgele = new Random();
      int sayi = rastgele.Next(100);
      int sayac = 1;
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Tahmin girin: ");
        int tahmin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        if (tahmin > sayi)
        {
          Console.WriteLine("Tahminin büyük");
        }
        else if (tahmin < sayi)
        {
          Console.WriteLine("Tahmin küçük");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Tebrikler, {0} tahminde bildin.", sayac);
          break;
        }
        sayac++;
      }
    }
  }
}

C# Not Harfi Bulma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        byte not;
        Console.Write("Not Girin: ");
        string notal = Console.ReadLine();
        if (byte.TryParse(notal, out not))
        {
          if ((not >= 0) && (not <= 100))
          {
            if (not >= 90)
            {
              Console.WriteLine("Not: A1");
            }
            else if ((not >= 80) && (not <= 89))
            {
              Console.WriteLine("Not: A2");
            }
            else if ((not >= 75) && (not <= 79))
            {
              Console.WriteLine("Not: B1");
            }
            else if ((not >= 70) && (not <= 74))
            {
              Console.WriteLine("Not: B2");
            }
            else if ((not >= 65) && (not <= 69))
            {
              Console.WriteLine("Not: C1");
            }
            else if ((not >= 60) && (not <= 64))
            {
              Console.WriteLine("Not: C2");
            }
            else if ((not >= 55) && (not <= 59))
            {
              Console.WriteLine("Not: D1");
            }
            else if ((not >= 50) && (not <= 54))
            {
              Console.WriteLine("Not: D2");
            }
            else if ((not >= 40) && (not <= 49))
            {
              Console.WriteLine("Not: E");
            }
            else if ((not >= 0) && (not <= 39))
            {
              Console.WriteLine("Not: F1");
            }
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("\nNotlar 0-100 aralığında olmalıdır.\nTekrar girin: ");
            continue;
          }

          Console.WriteLine("\nDevam etmek istiyor musunuz? (E/H)");
          string devam = Console.ReadLine();
          if ((devam == "E") || (devam == "e"))
          {
            Console.Write("\n");
            continue;
          }
          else
          {
            break;
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Notlar 0-100 aralığında olmalıdır.\n");
          
        }
      }

    }
  }
}

C# ile iki sayının toplamını alma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace odev1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b;
      string a1, a2;
      Console.Write("İlk sayıyı girin: ");
      a1 = Console.ReadLine();

      while (true)
      {
        if (int.TryParse(a1, out a))
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.Write("İlk sayı için geçerli değer girilmedi. Tekrar girin: ");
          a1 = Console.ReadLine();
        }
      }

      Console.Write("İkinci sayıyı girin: ");
      a2 = Console.ReadLine();

      while (true)
      {
        if (int.TryParse(a2, out b))
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.Write("İkinci sayı için geçerli değer girilmedi. Tekrar girin: ");
          a2 = Console.ReadLine();
        }
      }

      Console.WriteLine("\nİlk sayı: " + a);
      Console.WriteLine("İkinci sayı: " + b);
      Console.WriteLine("Toplamı: " + (a + b));
    }
  }
}

C# dairenin alan ve çevresini hesaplama

C# ile kullanıcıdan yarıçapı isteyip dairenin alan ve çevresini hesaplatma formülü

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace deneme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // PI'yi sabitle
      const double PI = 3.14;
      double yaricapi, alan, cevre;
      Console.Write("Dairenin yarı çapını giriniz:");

      // kullanıcıdan yarıçapı iste
      yaricapi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      // alanı hesapla
      alan = PI * yaricapi * yaricapi;

      // çevreyi hesapla
      cevre = 2 * PI * yaricapi;

      // sonuçları ekrana yazdır
      Console.WriteLine("Alan: " + alan);
      Console.WriteLine("Çevre: " + cevre);
    }
  }
}

Terminalden (SSH) tüm veritabanlarını (MySQL) onarmak

mysqlcheck – -all-databases -r #repair
mysqlcheck – -all-databases -a #analyze
mysqlcheck – -all-databases -o #optimize

bu kodları terminalde (putty üzerinden ssh’de) sırasıyla uyguladığınız zaman (buradan kopyala yapıştır yapınca sırasıyla işleme sokar) sunucunuzdaki çözülebilmeye yüzü olan tüm veritabanlarını işleme sokar ve tamamen patlamadıysa eğer veritabanınızı onarma işlemine sokar, bol şanslar.

iptables kullanımı

Sunucunuza erişmesini istemediklerinize ip bloğu koymak için kullandığımız veya özellikle erişmek istediklerinizi (dışarıdan kendiniz) beyaz listeye alma gibi işlemleri terminale bağlantıktan sonra iptables aracılığıyla yapıyoruz.

Kısaca;

// bloklanmış IP'leri listelemek için;
iptables -L INPUT -v -n

// bloklanmış IP'yi silmek (bloğu kaldırmak) için;
iptables -D INPUT -s x.x.x.x -j DROP

// IP adreslerini beyaz listeye eklemek (güvenilir kılmak) için;
// INPUT: girişlere, OUTPUT: çıkışlara
iptables -A INPUT -s x.x.x.x -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s x.x.x.x -j ACCEPT

C’de çift sayıları birer birer arttırma

#include 
void ciftArttir(int dizi[], int boyut)
{
	int i;
	
	for (i = 0; i < boyut; i++)
	{
		if (dizi[i] % 2 == 0)
		{
			dizi[i]++;
		}
	}
}

int main()
{
	int i,sayi[6] = { 1,2,3,4,5,6 };
	
	ciftArttir(sayi, 6);
	for (i = 0; i < 6; i++)
	{
		printf("%d\n", sayi[i]);
	}
	return 0;
}

ekran çıktısı
1
3
3
5
5
7
olacaktır.

javascript’te select option değeri alma

HTML Kodu

<select name="selectadi" id="selectkutuID" onchange="degergoster()">
	<option value="deger1">Değer 1</option>
	<option value="deger2">Değer 2</option>
	<option value="deger3">Değer 3</option>
</select>

JavaScript Kodu

<script>
	function degergoster() {
		var selectkutu&nbsp;= document.getElementById('selectkutuID');
		var&nbsp;selectkutu_value = selectkutu.options[selectkutu.selectedIndex].value;
		var&nbsp;selectkutu_text = selectkutu.options[selectkutu.selectedIndex].text;
		alert(selectkutu_value+' '+selectkutu_text);
	}
</script>

PHP ile metinsel işlemler

<?php

	$metin = "teknoyar'dan metin işlemleri"; 
	$metin1 = "<b>teknoyar'dan metin işlemleri</b>"; 
	$sayi = 123.456; 
	
	$parcala=explode(" ",$metin); // explode("kesilecek yer",değişken); 
	echo $parcala[0]."<br>"; 
	
	echo substr($metin,6)."<br>"; // ilk 6 karekteri okuma 
	echo substr($metin,0,6)."<br>"; // 0. karekterden 6. karektere kadar oku 
	echo substr($metin,-6)."<br>"; // sondaki 6 karekter 
	echo substr($metin,6,-6)."<br>"; // baştan 6. karakterden itibaren sondaki 6 karekter e kadar
	echo str_replace(" ","_",$metin); // istediğimiz bişeyi istediğimiz bişeyle değiştirir str_replace(bul,değiştir,burda) 
	echo strlen($metin)."<br>"; // metnin uzunluğunu sayar. örn: strlen('araba'); 5 gibi.
	echo strtoupper($metin)."<br>"; // hepsi büyük 
	echo strtolower($metin)."<br>"; // hepsi küçük 
	echo ucfirst($metin)."<br>"; // cümlenin ilk harfi büyük 
	echo ucwords($metin)."<br>"; // her kelimenin ilk harfi büyük 
	echo trim($metin)."<br>"; // metnin başında ve sonundaki boşlukları atar. 
	echo Ltrim($metin)."<br>"; // metnin solundaki boşlukları atar 
	echo Rtrim($metin)."<br>"; // metnin sağındaki boşlukları atar 
	echo chr(65)."<br>"; // ASCII'den karektere 
	echo ord("A")."<br>"; // Karekterden ASCII ye 
	echo number_format($sayi,"2",".",",")."<br>"; // number_format(değişken,ondalık basamağı,"ayraç","ondalık ayraç") TL para birimi için geçerlidir.
	echo addslashes($metin)."<br>"; // metin içerisindeki gizli karekterlerin başına slash (/) koyar 
	echo stripslashes($metin)."<br>"; // metin içerisindeki gizli karekterlerin başındaki slashı kaldırır 
	echo htmlspecialchars($metin1)."<br>"; // metinde geçen html etiketlerini; etiket değilde metin olarak algılamasını sağlar.
	echo strip_tags($metin1,'<b>')."<br>"; // tırnak içinde belirlediğimiz html dışındaki tüm html etiketlerini devre dışı bırakır.
	echo Nl2br($metin); // textare'da satırlara <br> ekler.
?>