PHP ile metinsel işlemler

<?php

	$metin = "teknoyar'dan metin işlemleri"; 
	$metin1 = "<b>teknoyar'dan metin işlemleri</b>"; 
	$sayi = 123.456; 
	
	$parcala=explode(" ",$metin); // explode("kesilecek yer",değişken); 
	echo $parcala[0]."<br>"; 
	
	echo substr($metin,6)."<br>"; // ilk 6 karekteri okuma 
	echo substr($metin,0,6)."<br>"; // 0. karekterden 6. karektere kadar oku 
	echo substr($metin,-6)."<br>"; // sondaki 6 karekter 
	echo substr($metin,6,-6)."<br>"; // baştan 6. karakterden itibaren sondaki 6 karekter e kadar
	echo str_replace(" ","_",$metin); // istediğimiz bişeyi istediğimiz bişeyle değiştirir str_replace(bul,değiştir,burda) 
	echo strlen($metin)."<br>"; // metnin uzunluğunu sayar. örn: strlen('araba'); 5 gibi.
	echo strtoupper($metin)."<br>"; // hepsi büyük 
	echo strtolower($metin)."<br>"; // hepsi küçük 
	echo ucfirst($metin)."<br>"; // cümlenin ilk harfi büyük 
	echo ucwords($metin)."<br>"; // her kelimenin ilk harfi büyük 
	echo trim($metin)."<br>"; // metnin başında ve sonundaki boşlukları atar. 
	echo Ltrim($metin)."<br>"; // metnin solundaki boşlukları atar 
	echo Rtrim($metin)."<br>"; // metnin sağındaki boşlukları atar 
	echo chr(65)."<br>"; // ASCII'den karektere 
	echo ord("A")."<br>"; // Karekterden ASCII ye 
	echo number_format($sayi,"2",".",",")."<br>"; // number_format(değişken,ondalık basamağı,"ayraç","ondalık ayraç") TL para birimi için geçerlidir.
	echo addslashes($metin)."<br>"; // metin içerisindeki gizli karekterlerin başına slash (/) koyar 
	echo stripslashes($metin)."<br>"; // metin içerisindeki gizli karekterlerin başındaki slashı kaldırır 
	echo htmlspecialchars($metin1)."<br>"; // metinde geçen html etiketlerini; etiket değilde metin olarak algılamasını sağlar.
	echo strip_tags($metin1,'<b>')."<br>"; // tırnak içinde belirlediğimiz html dışındaki tüm html etiketlerini devre dışı bırakır.
	echo Nl2br($metin); // textare'da satırlara <br> ekler.
?>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir