C# Sayı tahmin oyunu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random rastgele = new Random();
      int sayi = rastgele.Next(100);
      int sayac = 1;
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Tahmin girin: ");
        int tahmin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        if (tahmin > sayi)
        {
          Console.WriteLine("Tahminin büyük");
        }
        else if (tahmin < sayi)
        {
          Console.WriteLine("Tahmin küçük");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Tebrikler, {0} tahminde bildin.", sayac);
          break;
        }
        sayac++;
      }
    }
  }
}

C# Not Harfi Bulma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        byte not;
        Console.Write("Not Girin: ");
        string notal = Console.ReadLine();
        if (byte.TryParse(notal, out not))
        {
          if ((not >= 0) && (not <= 100))
          {
            if (not >= 90)
            {
              Console.WriteLine("Not: A1");
            }
            else if ((not >= 80) && (not <= 89))
            {
              Console.WriteLine("Not: A2");
            }
            else if ((not >= 75) && (not <= 79))
            {
              Console.WriteLine("Not: B1");
            }
            else if ((not >= 70) && (not <= 74))
            {
              Console.WriteLine("Not: B2");
            }
            else if ((not >= 65) && (not <= 69))
            {
              Console.WriteLine("Not: C1");
            }
            else if ((not >= 60) && (not <= 64))
            {
              Console.WriteLine("Not: C2");
            }
            else if ((not >= 55) && (not <= 59))
            {
              Console.WriteLine("Not: D1");
            }
            else if ((not >= 50) && (not <= 54))
            {
              Console.WriteLine("Not: D2");
            }
            else if ((not >= 40) && (not <= 49))
            {
              Console.WriteLine("Not: E");
            }
            else if ((not >= 0) && (not <= 39))
            {
              Console.WriteLine("Not: F1");
            }
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("\nNotlar 0-100 aralığında olmalıdır.\nTekrar girin: ");
            continue;
          }

          Console.WriteLine("\nDevam etmek istiyor musunuz? (E/H)");
          string devam = Console.ReadLine();
          if ((devam == "E") || (devam == "e"))
          {
            Console.Write("\n");
            continue;
          }
          else
          {
            break;
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Notlar 0-100 aralığında olmalıdır.\n");
          
        }
      }

    }
  }
}

C# ile iki sayının toplamını alma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace odev1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b;
      string a1, a2;
      Console.Write("İlk sayıyı girin: ");
      a1 = Console.ReadLine();

      while (true)
      {
        if (int.TryParse(a1, out a))
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.Write("İlk sayı için geçerli değer girilmedi. Tekrar girin: ");
          a1 = Console.ReadLine();
        }
      }

      Console.Write("İkinci sayıyı girin: ");
      a2 = Console.ReadLine();

      while (true)
      {
        if (int.TryParse(a2, out b))
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.Write("İkinci sayı için geçerli değer girilmedi. Tekrar girin: ");
          a2 = Console.ReadLine();
        }
      }

      Console.WriteLine("\nİlk sayı: " + a);
      Console.WriteLine("İkinci sayı: " + b);
      Console.WriteLine("Toplamı: " + (a + b));
    }
  }
}

C# dairenin alan ve çevresini hesaplama

C# ile kullanıcıdan yarıçapı isteyip dairenin alan ve çevresini hesaplatma formülü

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace deneme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // PI'yi sabitle
      const double PI = 3.14;
      double yaricapi, alan, cevre;
      Console.Write("Dairenin yarı çapını giriniz:");

      // kullanıcıdan yarıçapı iste
      yaricapi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      // alanı hesapla
      alan = PI * yaricapi * yaricapi;

      // çevreyi hesapla
      cevre = 2 * PI * yaricapi;

      // sonuçları ekrana yazdır
      Console.WriteLine("Alan: " + alan);
      Console.WriteLine("Çevre: " + cevre);
    }
  }
}