C# Sayı tahmin oyunu

C# Not Harfi Bulma

C# ile iki sayının toplamını alma

C# dairenin alan ve çevresini hesaplama

C# ile kullanıcıdan yarıçapı isteyip dairenin alan ve çevresini hesaplatma formülü