C’de çift sayıları birer birer arttırma

#include 
void ciftArttir(int dizi[], int boyut)
{
	int i;
	
	for (i = 0; i < boyut; i++)
	{
		if (dizi[i] % 2 == 0)
		{
			dizi[i]++;
		}
	}
}

int main()
{
	int i,sayi[6] = { 1,2,3,4,5,6 };
	
	ciftArttir(sayi, 6);
	for (i = 0; i < 6; i++)
	{
		printf("%d\n", sayi[i]);
	}
	return 0;
}

ekran çıktısı
1
3
3
5
5
7
olacaktır.

Üçgenin kenar uzunluklarını isteyip, üçgenin çeşidini bulan program

Öncelikle üçgenin üç kenarınında kenar uzunluğunu teker teker istiyoruz, uzunlukları aldıktan sonra üçgenimizin çeşidini buluyoruz. Üçgenimizin üç kenarının uzunluğu birbirine eşit ise eşitkenar üçgen, iki kenarı eşit ise ikizkenar üçgen, üç kenarının uzunluğu farklı ise çeşitkenar üçgen sonucunu alıyoruz.

#include <stdio.h>
int main()
{
	int kenar1, kenar2, kenar3;
	printf("1. Kenar uzunlugu girin: ");
	scanf("%d", &kenar1);
	printf("2. Kenar uzunlugu girin: ");
	scanf("%d", &kenar2);
	printf("3. Kenar uzunlugu girin: ");
	scanf("%d", &kenar3);
	
	if ((kenar1==kenar2) && (kenar2==kenar3))
	{
		printf("Esitkenar ucgen\n");
	}
	else if ((kenar1 == kenar2) || (kenar1 == kenar3) || (kenar2 == kenar3))
	{
		printf("Ikizkenar ucgen\n");
	}
	else
	{
		printf("Cesitkenar ucgen\n");
	}
	
	return 0;
}

Çıktısı;
Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit ise;
1. Kenar uzunlugu girin: 60
2. Kenar uzunlugu girin: 60
3. Kenar uzunlugu girin: 60
Esitkenar ucgen

Herhangi iki kenarın uzunluğu aynı ise;
1. Kenar uzunlugu girin: 55
2. Kenar uzunlugu girin: 55
3. Kenar uzunlugu girin:70
Ikizkenar ucgen

Tüm kenar uzunluğu birbirinden farklı ise;
1. Kenar uzunlugu girin: 55
2. Kenar uzunlugu girin: 65
3. Kenar uzunlugu girin: 60
Cesitkenar ucgen

Kullanıcıya kaç tane sayının toplanacağını sorup, sayıları isteyip toplamını ekrana yazdıran program

#include <stdio.h>
int main()
{
	int sayi, girilen, toplam = 0, i;
	printf("Kac tane toplama islemi yapilacak?: ");
	scanf("%d", &sayi);
	
	for (i = 1; i <= sayi; i++)
	{
		printf("%d. sayiyi girin: ", i);
		scanf("%d", &girilen);
		toplam = toplam + girilen;
	}
	printf("Toplam: %d\n", toplam);
	return 0;
}

Öncelikle kullanıcıya kaç tane sayının toplanacağını soruyoruz, örneğin 5 tane ise, kullanıcıdan 5 kez sayı istiyoruz, 5 kez sayı girdikten sonra alınan 5 sayının toplamını ekrana yazdırıyoruz.

Çıktısı;
Kac tane toplama islemi yapilacak?: 5
1. sayiyi girin: 5
2. sayiyi girin: 10
3. sayiyi girin: 15
4. sayiyi girin: 20
5. sayiyi girin: 25
Toplam: 75

c ile if kullanımı ve iki sayıyı karşılaştırma

#include <stdio.h>
int sayi;

int main()
{
	printf("Sayi girin: ");
	// scanf komutu ile sayı girilip, girilen sayının tutulmasını sağlıyoruz
	scanf("%d", &sayi);
	
	if (sayi > 10)
	{
		printf("Girdiginiz sayi: %d\n", sayi);
		printf("Sayi 10'dan buyuk.\n\n");
	}
	else if(sayi < 10)
	{
		printf("Girdiginiz sayi: %d\n", sayi);
		printf("Sayi 10'dan kucuk.\n\n");
	}
	else
	{
		printf("Girdiginiz sayi: %d\n", sayi);
		printf("Sayi 10'a esit.\n\n");
	}
	return 0;
}

Öncelikle Sayı girin: yazısı ekrana gelecektir, sayınızı girdikten sonra koşula göre sonuç dönecektir.

Girilen Sayı 10’dan Büyük İse Çıktısı;
Sayı girin:
Girdiginiz sayi: 11
Sayi 10’dan buyuk.

Girilen Sayı 10’dan Küçük İse Çıktısı;
Sayi girin:
Girdiginiz sayi: 9
Sayi 10’dan kucuk.

Girilen Sayı 10’a Eşit İse Çıktısı;
Sayi girin:
Girdiginiz sayi: 10
Sayi 10’a esit.

scanf kullanımı

#include <stdio.h> ana kütüphane (giriş çıkış / ekrana yazdırma vs) oluyor.

#include <stdio.h>

int sayi;

int main()
{
	printf("Sayi girin: ");
	// scanf komutu ile sayı girilip, girilen sayının tutulmasını sağlıyoruz
	scanf("%d", &sayi);
	
	// girilen sayıyı ekrana yazdırıyoruz
	printf("Girdiginiz sayi: %d\n", sayi);
	return 0;
}

İlk önce Sayı girin: yazısı gözükür, sayı girdikten sonra ise Girdiginiz sayi: 10 gözükür. 10 temsili sayıdır. Ne girilirse o gözükür.

Çıktısı;
Sayi girin: 
Girdiginiz sayi: 10 (bu satır sayı girdikten sonra gözükür. 10 örnek vermek amaçlı yazdığım sayı, ne girdiyseniz o gözükür.)